CENA

(výše členského příspěvku)

Zřizovatel LK je nezisková organizace a nedostává jakékoliv příspěvky ze státního rozpočtu na dítě. Veškeré provozní náklady, které se skládají z platů průvodců, pojištění, ohodnocení paní účetní, úplat za energie a používání prostoru, výdajů na materiál ku tvorbě, oprav, veškerých investic a dalších provozních výdajů je hrazen z členských příspěvků rodičů, jejichž výše závisí na docházce dítěte do školky. I přes relativně vysoké "školkovné" je rozpočet napnutý, a tak důležitou roli hrají finanční i nefinanční dary a dobrovolnictví, ze kterých mohou být realizovány investiční záměry.

V níže uvedených příspěvcích není zahrnuto stravné. 

Výše příspěvků za návštěvy klubu jsou pro školní rok 2020/2021 navýšeny v rámci růstu inflace, zvýšení zák. odvodů státního a zdravotního pojištěnéí zaměstnancům, vyššího částky za pojištění dětí a klubu, účetní...

Aktuální ceny a informace pro rok 2021/2022 můžeze vyčíst z článku zde.

Pro porovnání byly ceny za klub v minulém školním roce (2020/2021) následující:

počet dnů/týden 2 3 3x0,5 4 5 poznámka: 0,5=půlden
Kč/měsíc 3500 4500 - 5400 6200
Kč/týden/x dnů 805 1034 - 1241 1425 (prům. počet týdnů v měsíci: 4,35)
Kč/den 402 345 - 310 285
Kč/hodina 50 43 - 39 36 (8 h/den, (5 h 15 min)/půlden)
Kč/měsíc 3100 4000 3800 - - ceny 2019/2020

V půldenním režimu se počítá s tím, že dítě se může v rámci poplatku účastnit všech denních akcí (minimálně jednou do měsíce denní výlet mimo zázemí). V rámci těchto dnů není vždy možné dítě "po obědě" vyzvednout. Tyto akce se budou konat většinou v úterky a středy.

Také je možné navštívit školku jen krátce, tzv. Den na zkoušku.

Tato služba je zpoplatněna částkou 500 Kč/celý den či půlden.


Individuální konzultační hodiny pro rodiče jsou možné uspořádat po předchozí domluvě každé provozní pondělí od 16 do 17 hodin na Faře CČSH v ulici Slepá 195 v Prachaticích.