CENA

(výše členského příspěvku)

Zřizovatel LK je nezisková organizace a nedostává jakékoliv příspěvky ze státního rozpočtu na dítě. Veškeré provozní náklady, které se skládají z platů průvodců, pojištění, ohodnocení paní účetní, úplat za energie a používání prostoru, výdajů na materiál ku tvorbě, oprav, veškerých investic a dalších provozních výdajů je hrazen z členských příspěvků rodičů, jejichž výše závisí na docházce dítěte do školky. I přes relativně vysoké "školkovné" je rozpočet napnutý, a tak důležitou roli hrají finanční i nefinanční dary a dobrovolnictví, ze kterých mohou být realizovány investiční záměry.

V níže uvedených příspěvcích není zahrnuto stravné. 

Výše příspěvků za návštěvy klubu jsou pro školní rok 2020/2021 navýšeny v rámci růstu inflace, zvýšení zák. odvodů státního a zdravotního pojištěnéí zaměstnancům, vyššího částky za pojištění dětí a klubu, účetní...

počet dnů/týden 2 3 3x0,5 4 5 poznámka: 0,5=půlden
Kč/měsíc 3500 4500 - 5400 6200
Kč/týden/x dnů 805 1034 - 1241 1425 (prům. počet týdnů v měsíci: 4,35)
Kč/den 402 345 - 310 285
Kč/hodina 50 43 - 39 36 (8 h/den, (5 h 15 min)/půlden)
Kč/měsíc 3100 4000 3800 - - ceny 2019/2020

V půldenním režimu se počítá s tím, že dítě se může v rámci poplatku účastnit všech denních akcí (minimálně jednou do měsíce denní výlet mimo zázemí). V rámci těchto dnů není vždy možné dítě "po obědě" vyzvednout. Tyto akce se budou konat většinou v úterky a středy.

Sleva na druhého sourozence: Pokud člen má klubu 2 děti. Je možné uplatnit slevu na platbu za druhé dítě, a to tu nižší platbu či ekvivalentní té první. Druhý sourozenec má slevu 20 % z plné částky. 

Ve školním roce 2020/2021 se platí na 3 měsíce dopředu (nejdéle 20. září se bude platit prosinec). Začátkem září by tedy pro přihlášené dítě měly být odvedeny platby za září, říjen a pak 20. září za listopad. 

Náhlé případné ukončení docházky dítěte do klubu se musí ohlásit nejméně do 20. dne (den,kdy má nejpozději na LK účet dojít platba) a to minimálně 3 měsíce dopředu (v lednu se ohlašuje ukončení docházky od dubna), jinak platba propadá ve prospěch LK k udržení dlouhodobé finanční stability (LK měsíčně vyplácí paní účetní, platí energie, pojištění dětí, zaměstnanců... tyto platby odejít musí. ).

Toto platí i v případě opozděného začátku docházky oproti domluvenému (např. začátek docházky domluven na září, dítě začíná chodit v říjnu). Platby je třeba doplatit!

V případě rezervace místa pro lesňátko na další školní rok požadujeme uhradit do 20. srpna platbu za září, říjen a listopad . V opačném případě místo nerezervujeme.

Předem omluvené nepřítomnosti je možné nahradit si po domluvě s pedagogem v jiný den v rámci následujících dvou měsíců a jednoho školkového roku. Tato možnost končí vždy poslední školkový provozní den v měsíci červnu.

Pokud lesňátko na jeden měsíc přeruší návštěvu klubu a tento fakt oznámí rodiče 2 měsíce předem (do 20. dne, tzn v lednu na duben), je třeba za tento měsíc platit tzv. udržovací poplatek 2000 Kč. Tato možnosti je využitelná 1x za rok a případech závažných (týkajících se zdraví členů rodiny, stěhování, dalších závažných situací...)

Zaplacený členský příspěvek se nevrací v případě krátkodobé nemoci. V případě dlouhodobé nemoci dítěte bude na základě potvrzení od lékaře vrácen členský příspěvek po 3 týdnech nepřítomnosti u dětí, které chodí 3 dny v týdnu a nemají tedy možnost náhrady. U dětí s možností náhrady až po 4 týdnech nepřítomnosti.

Není možné čerpat náhrady (náhradní dny za dny nevychozené a zaplacené) v měsíci za nějž není zaplaceno řádné "školkovné". Musí být zaplacen minimálně udržovací poplatek.

V případě, že lesňátko ze závažných důvodů nemůže chodit do LK některý měsíc pravidelně, je možné v rámci zaplaceného udržovacího poplatku na tento měsíc (2000 Kč), platit za jednotlivé návštěvy 300 Kč/den. 

Také je možné navštívit školku jen krátce, tzv. Den na zkoušku.
Tato služba je zpoplatněna částkou 500 Kč/celý den či půlden.

Pokud z "vyšší moci" bude potřeba klub zavřít (epidemiologická situace (včetně nařízení), přírodní nebezpečí, atd.), platí rodič první měsíc zavření (měsíc, v kterém se zasáhla vyšší moc) sto procent úplaty. Další měsíce, pokud klub dále bude zavřený z důvodu vyšší moci, platí rodič minimálně 40 % úplaty. V případě přírodních úkazů (silné povětrnostní podmínky, velmi nízké teploty - pod 15 ti stupni pod nulou) se budeme snažit fungovat v režimu na faře CČSH v Prachaticích nabo v jiném alternativním režimu plnícím funkci lesního klubu.


Individuální konzultační hodiny pro rodiče jsou možné uspořádat po předchozí domluvě každé provozní pondělí od 16 do 17 hodin.