Příměstské tábory

Sem vložte podnadpis

Vložte svůj text...

Legislativa

Pokud se jedná o tzv. jinou podobnou akci (tedy kratší než 5 dní nebo pro méně než 30 dětí ve věku do 15 let) požaduje zákon pouze to, aby pořadatel zajistil "hygienicky nezávadný stav zařízení, zásobování akce pitnou vodou v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem pro zotavovací akce a účast pouze fyzických osob, které splňují podmínky stanovené v § 10 odst. 1 a 3" (ty definují způsobilost dospělých účastníků tábora). Na tyto akce se tedy §9 zákona o veřejném zdraví nevztahuje a je tedy možné na ně neočkované dítě přijmout. Mezi jiné podobné akce patří i příměstské tábory bez ohledu na počet dětí či délku trvání tábora. Výše uvedené informace jsou samozřejmě součástí Směrnice k táborům, konkrétně se jedná o články (7) a (16)

V současné době je v legislativním procesu další, tentokrát senátní, novela zákona, dle které by se zotavovacích akcí (táborů nebo třeba škol v přírodě) mohly účastnit i neočkované děti. Novela byla schválena Senátem a postoupena do 1. čtení v PSP ČR. Junák se v rámci ČRDM samozřejmě bude i nadále aktivně sledovat projednávání novely zákona o veřejném zdraví a o výstupech vás budeme včas informovat.

Potřebujete poradit i po přečtení článku? Napište na starejsvet@gmail.com