Volnočasové aktivity

pro děti

SVĚTobežníci

  • SVĚToběžníci jsou volnočasovou pohybovou vzdělávací aktivitou, kdy děti tráví většinu dne venku. 
  • environmentální atletika - běh v přírodě, orientační běh, skoky přes padlé stromy, jízda na kole a turistika v CHKO a NP Šumava a nejen tam
  • Důraz klademe na zdravé vztahy mezi dětmi."  
  • pro děti od 6 do 14 let 
  • 1 x měsíčně v sobotu od 9 - 17 hod, datum soboty dle domluvy účastníků 
  • od září do června (2021/2022)
  • koná se v Mlynářovicích u Volar, a v okolí, v NP Šumava
  • úplata za kroužek činí 1500 Kč/rok (nutno zaplatit do konce listopadu 2021)
  • svačiny na celý den připravují rodiče, oběd je připravován společně - někdy je studený, někdy teplý)
  • více inforamací a přihlášky u Dany Staré, 723 491 502