ZÁPIS do lesního klubu na rok 2021/22

Vážení, přeji Vám dobrý den,

v následujícím textu se dozvíte věci týkající se zápisu do našeho lesního klubu Starej svět a klubu samotného. Pokud byste měli i po přečtení řádků zájem o docházku Vašeho dítka do lesního klubu, zavolejte nám a pokusíme se Vám ještě více osvětlit, jak to u nás chodí a ještě více Vás odradit. Pokud pravdy o lesním klubu ustojíte, přijdou již jen samá pozitiva a jistoty. Pak rádi přivítáme Vaše lesně mezi námi ve Starým světě. Po zkušenostech z předchozích let je tento několikastupňový přijímací proces naprosto esenciální a dochází pak k minimálním ztrátám ve světě očekávání rodičů a v hravém světě dětí. 

Děkujeme.

Za lesní klub Starej svět 

Dana, Samuel a Nikola 


Lesní klub Starej svět je vzdělávací klub pro předškolní děti, vlastně taková lesní mateřská školka (LMŠ), která není zapsaná ve školském rejstříku. Náš lesní klub otevřeme ve školním roce 2021/2022 na 4 dny v týdnu, a při zájmu na celý týden (minimálně 7 dětí). Bytí - hra, vzdělávání, jedení, běhání, ... - v lesním klubu probíhá v malé smíšené skupince dětí od 3 do 7 let, o kterou se starají dva průvodci. Dětí je maximálně 15, průměrně však 10-12 denně. Zázemí máme na Libínském Sedle na louce nad vesnicí. Tam máme zelenou pojízdnou maringotku, horu hlíny, ohniště, pískoviště, místo k posezení a slavnou kadibudku. Chodíme do okolních lesů a luk a děláme spoustu užitečných věcí. Více o klubu tady.

Zápis do lesního klubu bude probíhat i tento rok individuální formou (možná se ale vzhledem k epidemiologické situaci ještě změní.). Kontaktuje prosím koordinátorku Danu Starou s domluvením termínu (kontaktní údaje dole na této stránce). 

Zápis do lesního klubu bude probíhat za účasti dvou průvodců. Na zápisu bude přítomen alespoň jeden z opatrovatelů dítěte a dítě samotné. Jeden průvodce se při zápisu bude věnovat dítěti, další se bude s rodiči/rodičem. I přesto, že dítě bude chtít zůstat po dobu zápisu u rodiče, budeme se snažit rodičům vše ohledně chodu klubu v klidu vysvětlit a dítě "zabavit". 

V první fázi jsou u nás důležití rodiče, pak až dítě. U rodičů vše začíná a končí. Pokud rodiče nejsou rozhodnutí, dát dítě do předškolního vzdělávání, jakéhokoliv, třeba typu lesní školky, je celý následný proces pro dítě velmi frustrující. Nechceme, aby docházelo k tomu, že je dítě z klubu stahováno z jakýchkoliv osobních důvodů rodičů, které se netýkají chodu klubu, a které jsou často zjevné právě při prvním setkání. Je nutné, aby byla skupina dětí v lesním klubu pro dítě bezpečná. To znamená, že u rodičů bude vize dítěti pomoci s aklimatizací v klubu, která je u každého jedince jinak dlouhá. Pro dítě pokládáme za velmi stresové, když nejistí rodiče po prvních pokrocích dítěte v klubu, dítě odeberou z důvodů osobních strachů. Ze zkušenosti víme, že je pro dítě dobré do klubu chodit více než jeden či dva dny v týdnu. Dítě lépe "zapadne" do skupinky a začíná být prostor ke hře, vzdělávání, zábavě, klub se stává bezpečným prostorem s lidmi, které znám. 

Lesní klub bude v roce 2020/2021 otevřen 4 dny v týdnu, při zájmu a naplněnosti otevřeme pátý den. 

Minimální délka docházky dítěte je 2 dny, a platí pouze pro nová tříletá lesňata. Děti,  kterým jsou 4 a více let v září roku 2021 nebo k nám již chodily ve školním roce 2020/2021, mohou chodit do klubu minimálně 3 dny, ideálně 4.
Pokud se klub nenaplní 10 lesňaty na každý den (po-út-st-čt), NEBUDE ve školním roce 2021/22 otevřen! Důvodů je hned několik a jsou převážně finanční:

  • Nejsme školské zařízení, to s sebou nese své výhody i nevýhody. Jednou z nevýhod je, že nedosáhneme na normativ 68 023 Kč/dítě/rok, který je poskytován Mateřským školkám, které zřizuje obec, kraj či stát. Tyto peníze za rok při naplněnosti 15 dětí udělají JEDEN MILION KORUN. Zároveň nejsme dětskou skupinou jejíž provoz má také svá specifika, pozitivní i negativní, jak finanční tak provozní.  My si na veškerý náš provoz musíme vydělat. A proto rodiče platí za docházku svých dětí do klubu větší sumu.  
  • U dětí jsou kromě prvních a posledních 40 minut 2 průvodci/pedagogové, kteří potřebují adekvátní odměnu. Tyto průvodci mají pracovní úvazek a jsou placení 150 Kč hrubého/hodina. Průvodci mají nárok na měsíc dovolené, a v létě dělají letními tábory, které nejsou zatím výdělečné, proto je nutné zaplatit 12 měsíců práce průvodcům z peněž které se vyberou za 10 měsíců. Dle zákoníku práce ani nemohu průvodce zaměstnávat 10 měsíců a pak je nechat 2 měsíce nezaměstnané...
  • Mimo platy průvodcům potřebuje lesní klub minimálně 5000 Kč/měsíčně na další platby: externí paní účetní, pojištění odpovědnosti, pracovní a výtvarné a provozní potřeby, věci v zázemí, vzdělávací kurzy, revize, pronájem, nájem, chod webu a mnoho dalšího... Většinu z těchto věcí do nynějška dělali mnozí lidé dobrovolnicky či je dokonce koordinátorka lesního klubu financovala ze svého soukromého rozpočtu.
  • Měsíční náklady při čtyřdenním provozu se tak vyšplhají k 70 000 Kč při plánovaných cenách a naplněnosti. To je 12 dětí každý den po dobu 4 dní. Poslední/první 3 roky jsme fungovali ve velmi dobrovolném režimu, to už není možné. Proto je důležité, aby byl klub naplněn a průvodci a pomocníci byli řádně ohodnoceny, nebo měli alespoň ten pocit. To oni jsou s dětmi většinou času, to oni se starají se přeci o děti. 

Cena lesního klubu je na další školní rok následující:

počet dnů/týden 2 3 4 5 poznámka:
Kč/měsíc 4000 5000 6000 6700
Kč/týden/x dnů 460 383 345 308 (prům. počet týdnů v měsíci: 4,35)
Kč/hodina 57 48 43 39 (8 h/den)
Kč/měsíc 3100 4000 --- ceny 2019/2020
Kč/měsíc 3500 4500 ---- ceny 2020/2021

Další věci, které Vás mohou odradit: a chceme, abyste je věděli dříve, než při osobním kontaktu či čtení smlouvy o zápisu dítěte do klubu:

  • Ve školním roce 2021/22 nebudou slevy na sourozence.
  •  Ve školním roce 2021/22 nebudou náhrady za nevychozenou docházku (výjimka nemoci delší než dva týdny, a to dny nad dva týdny nemoci).
  • Pokud bude nutné klub zavřít zásahem vyšší moci (třeba epidemiologická situace), budou členové klubu platit první měsíc uzavření 100 % členského poplatku, další měsíce pak 80 %. V případě, že klub dosáhne na jakoukoliv formu kompenzačních bonusů, platí členové za další měsíce pouze 50-80 %, adekvátní výši kompenzace. V minulém čase byl jednou poplatek 20 %, (rok 2019/2020) a k tomu lesní klub rodičům nabídl další výhody a v druhém případě se platilo jen za otevřené dny (rok 2020/21).
  • Rodiče se ve smlouvě zavazují k výpomoci v zázemí klubu a to minimálně dvakrát v roce. Konají se tzv. víkendové brigády, kdy jeden rodič vaří, další se stará o děti a ostatní pracují na zkrášlování zázemí, . V případě, že se rodič nemůže či nechce účastnit, platí poplatek 500 Kč, který nevynahradí aktivní fyzickou přítomnou pomoc.
  • Poplatek/členský příspěvek se platí na 3 měsíce dopředu, a výpověď je taktéž možná až po třech měsících po písemném ohlášení.
  • Na školní rok 2021/2022 bude zřízen transparentní sociální účet, kam bude každý aktivní člen a kdokoliv další posílat 100 Kč/měsíc za každý alespoň částečně odchozený měsíc v lesním klubu. Tento účet bude sloužit k překlenutí finančních obtíží rodičů dětí. Aby alespoň docházka do lesního klubu byla pro dítě jistota a když se mění celý jeho svět, aby alespoň něco zůstalo při starém!  Bude sloužit například pro rozvádějící se rodiče, aby se z fondu hradilo období (max. 3 měsíce), než se vyřeší a ustálí finanční situace rodiny. Bude sloužit například v případě dlouhodobé nemoci rodičů nebo náhlému finančnímu výpadku, aby děti i v takové situaci, mohli do klubu chodit. Jakékoliv disponování s tímto fondem bude schváleno přispívajícími rodiči.

Děkujeme a těšíme se na setkání

Dana, Samuel, Nikola

KONTAKT:  

Dana Stará, tel. 723 491 502

www.starejsvet.cz

www.faccebook.cz/starejsvet