ZÁPIS do lesního klubu na rok 2021/22

16.02.2021

Vážení, přeji Vám dobrý den,

v následujícím textu se dozvíte věci týkající se zápisu do našeho lesního klubu Starej svět a klubu samotného. Pokud byste měli i po přečtení řádků zájem o docházku Vašeho dítka, zavolejte nám a pokusíme se Vám ještě více vysvětlit, co děláme a jak to u nás chodí. Pokud pravdy o lesním klubu ustojíte, přijdou již jen pozitiva a jistoty. Pak rádi přivítáme Vaše lesně mezi námi ve Starým světě. Po zkušenostech z předchozích let je tento několikastupňový přijímací proces naprosto esenciální a dochází pak k minimálním ztrátám ve světě očekávání rodičů a v hravém bezpečném světě dětí. 

Děkujeme.

Za lesní klub Starej svět 

Dana, Samuel a Eliška 


Lesní klub Starej svět je vzdělávací skupinka pro předškolní děti, vlastně taková lesní mateřská školka (LMŠ), která není zapsaná ve školském rejstříku, z čehož plynou pozitiva i negativa (rádi vysvětlíme osobně). 

Náš lesní klub (LK) v průběhu října 2021 stěhujeme z Libínského Sedlo do Blanice u Bavorova. Náš LK otevřeme ve školním roce 2021/2022 až na 5 dní v týdnu (při zájmu minimálně 7 dětí na 5 dní v týdnu). Aktuálně máme LK otevřen 3 dny v týdnu a docházku máme 2denní a 3denní. Rodiče platí pouze vybraný typ docházky. 

Bytí - hra, vzdělávání, jedení, běhání, ... - v lesním klubu probíhá v malé smíšené skupince dětí od 3 do 7 let, o kterou se starají dva průvodci. Dětí je maximálně 15, průměrně však 8-12 denně. Zázemí aktuálně máme na Libínském Sedle na louce nad vesnicí. Tam máme zelenou pojízdnou maringotku, horu hlíny, ohniště, pískoviště, místo k posezení a slavnou kadibudku. Chodíme do okolních lesů a luk a děláme spoustu užitečných věcí. Více o klubu tady. Během měsíce října 2021 se stěheme pod dva krásné duby na louku do Blanice u Bavorova. Zázemím nám budou nově dvě mobilní chatičky (každá 2,5x6 m). V blízkosti bude mnoho možností ke zkoumání. 

Lesní klub chceme v roce 2021/22 otevřít na 5 dní v týdnu a to od 7:30 do 15:30. 

V 7:34 nám jede z Prachatic vlak do Blanice, kde od zastávky půjdeme cca 300 metrů. A zpáteční vlak nám jede z Blanice v 15:15 s příjezdem do Prachatic v 15:32. Do Blanice můžete své dítě do LK také či do vlaku může "přistoupit" po cestě, ve Strunkovicích nebo Husinci.

Zápis do lesního klubu bude probíhat i tento rok individuální formou. Kontaktuje prosím koordinátorku Danu Starou s domluvením termínu (kontaktní údaje dole na této stránce). 

Zápis do lesního klubu bude probíhat za účasti dvou průvodců. Na zápisu bude přítomen alespoň jeden z opatrovatelů dítěte a dítě samotné. Jeden průvodce se při zápisu bude věnovat dítěti, další bude s rodiči/rodičem. I přesto, že dítě bude chtít zůstat po dobu zápisu u rodiče, budeme se snažit rodičům vše ohledně chodu klubu v klidu vysvětlit a dítě "zabavit". 

V první fázi jsou u nás důležití rodiče, pak až dítě. U rodičů vše začíná a končí. Pokud rodiče nejsou rozhodnutí, dát dítě do předškolního vzdělávání, jakéhokoliv, třeba typu lesní školky, je celý následný proces pro dítě velmi frustrující. Nechceme, aby docházelo k tomu, že je dítě z klubu stahováno z jakýchkoliv osobních důvodů rodičů, které se netýkají chodu klubu, a které jsou často zjevné právě při prvním setkání. Je nutné, aby byla skupina dětí v lesním klubu pro dítě bezpečná. To znamená, že u rodičů bude vize dítěti pomoci s aklimatizací v klubu, která je u každého jedince jinak dlouhá. Pro dítě pokládáme za velmi stresové, když nejistí rodiče po prvních pokrocích dítěte v klubu, dítě odeberou z důvodů osobních strachů. Ze zkušenosti víme, že je pro dítě dobré do klubu chodit více než jeden či dva dny v týdnu. Dítě lépe "zapadne" do skupinky a začíná být prostor ke hře, vzdělávání, zábavě, klub se stává bezpečným prostorem s lidmi, které znám. 

Lesní klub bude v roce 2020/2021 otevřen 4 dny v týdnu, při zájmu a naplněnosti otevřeme pátý den. 

Minimální délka docházky dítěte je 2 dny, a platí pouze pro nová tříletá lesňata. Děti,  kterým jsou 4 a více let v září roku 2021 nebo k nám již chodily ve školním roce 2020/2021, mohou chodit do klubu minimálně 3 dny, ideálně 4. Velmi důležitá kontinuita a homogenita, vytvořit bezpečné prostředí pro děti i průvodce. Ideálně pak všechny děti chodí do klubu všechny dny. Neptají se vždy ráno, zda přijde ten či ten kamarád...
Pokud se klub nenaplní 10 lesňaty na každý den, NEBUDE ve školním roce 2021/22 otevřen! Důvodů je hned několik a jsou převážně finanční:

  • Nejsme školské zařízení, to s sebou nese své výhody i nevýhody. Jednou z nevýhod je, že nedosáhneme na normativ 68 023 Kč/dítě/rok, který je poskytován Mateřským školkám. Tyto peníze za rok při naplněnosti 15 dětí udělají JEDEN MILION KORUN, který my nedostaneme. Zároveň nejsme dětskou skupinou jejíž provoz má také svá specifika, pozitivní i negativní, jak finanční tak provozní.  My si na veškerý náš provoz musíme vydělat. A proto rodiče platí za docházku svých dětí do klubu větší sumu než v klasických školkách. Neříkáme si ale o částky, z kterých bychom provoz pokryli, i proto u nás pracuje spousta dobrovolníků a i proto máme stěží na platy a režijní náklady.  
  • U dětí (pokud je počet nad 5 dětí) jsou kromě prvních a posledních 20 minut 2 průvodci/pedagogové, kteří potřebují adekvátní odměnu. Tyto průvodci mají pracovní úvazek a jsou placení 150 Kč hrubého/hodina. Průvodci mají nárok na měsíc dovolené, a v létě dělají letními tábory, které nejsou zatím výdělečné, proto je nutné zaplatit 12 měsíců práce průvodcům z peněž které se vyberou za 10 měsíců. Dle zákoníku práce ani nemohu průvodce zaměstnávat 10 měsíců a pak je nechat 2 měsíce nezaměstnané...
  • Mimo platy průvodcům potřebuje lesní klub minimálně 5000 Kč/měsíčně na další platby: externí paní účetní, pojištění odpovědnosti, pracovní a výtvarné a provozní potřeby, věci v zázemí, vzdělávací kurzy, revize, pronájem, nájem, chod webu, členství v asociaci lesních školek, investice do zázemí, a mnoho dalšího... Většinu z těchto věcí do nynějška dělali mnozí lidé dobrovolnicky či je koordinátorka lesního klubu financovala ze svého soukromého rozpočtu.
  • Měsíční náklady při čtyřdenním provozu se tak vyšplhají k 70 000 Kč při plánovaných cenách a naplněnosti. To je 12 dětí každý den po dobu 4 dní. Poslední/první 3 roky jsme fungovali ve velmi dobrovolném režimu, to už není možné. Proto je důležité, aby byl klub naplněn a průvodci a pomocníci byli řádně ohodnoceni, nebo měli alespoň ten pocit. To oni jsou s dětmi většinou času, to oni se starají o Vaše děti. 

Cena lesního klubu je na další školní rok následující:

počet dnů/týden 2 3 4 5 poznámka:
Kč/měsíc 4000 5000 6000 6700
Kč/týden/x dnů 460 383 345 308 (prům. počet týdnů v měsíci: 4,35)
Kč/hodina 57 48 43 39 (8 h/den)
Kč/měsíc 3100 4000 --- ceny 2019/2020
Kč/měsíc 3500 4500 ---- ceny 2020/2021

Další věci, které Vás mohou odradit: a chceme, abyste je věděli dříve, než při osobním kontaktu či čtení smlouvy o zápisu dítěte do klubu na školní rok 2021/22:

  • Budou slevy na sourozence v případě naplněnosti klubu nad 7 dětí. Druhý sourozenec (ten co má popřípadě nižší "školkovné" bude platit 60 procent ze své měsíční úplaty.
  • Nebudou náhrady za nevychozenou docházku (výjimka nemoci delší než dva týdny, a to dny nad dva týdny nemoci).
  • Pokud bude nutné klub zavřít zásahem vyšší moci (třeba epidemiologická situace), budou členové klubu platit první měsíc uzavření 100 % členského poplatku, další měsíce pak 80 %. V případě, že klub dosáhne na jakoukoliv formu kompenzačních bonusů, platí členové za další měsíce 40-80 %, podle výše kompenzace, kdy 40 % plateb jsou režijní náklady při 100% výši výši kompenzace. V minulém čase byl poplatek 20 %, (rok 2019/2020) a k tomu lesní klub rodičům nabídl další výhody a v druhém případě se platilo 40 % (rok 2020/2021) a jen za otevřené dny.
  • Rodiče se ve smlouvě zavazují k výpomoci v zázemí klubu a to minimálně dvakrát v roce. Konají se tzv. víkendové brigády, kdy jeden rodič vaří, další se stará o děti a ostatní pracují na zkrášlování zázemí, . V případě, že se rodič nemůže či nechce účastnit, platí poplatek 500 Kč, který nevynahradí aktivní fyzickou přítomnou pomoc.
  • Poplatek/členský příspěvek se platí na 3 měsíce dopředu, a výpověď je taktéž možná až po třech měsících po písemném ohlášení. Takže v červnu 2021 platíte za září. Do konce léta tak zaplatíte září, říjen a listopad. Eliminujeme pak rozhodnutí rodičů poslední den v srpnu, že chodit budou až od října či dokonce rozhodnutí první týden aktivní zářijové docházky, že pojedou ještě tam a tam a že platit za září nebudou. Tyto náhlá rozhodnutí jsou čárami přes náš rozpočet a vytvářejí velkou finanční nestabilitu, která se promítá do nestability celého týmu, koordinátorky. I průvodce, který se Vám stará o děti potřebuje pravidelný příjem. Mnoho lidí chce pracovat v lesním klubu jako průvodci, ale když se dozví, jaký je rozpočet na plat, tak tuto snovou práci odmítají. Věci musí být vyvážené a my poskytujeme naprosto epesní komunitní službu, za kterou chceme adekvátní ohodnocení.
  • Na školní rok 2021/2022 bude zřízen transparentní sociální účet, kam bude každý aktivní člen a kdokoliv další posílat 100 Kč/měsíc za každý alespoň částečně odchozený měsíc v lesním klubu. Tento účet bude sloužit k překlenutí finančních obtíží rodičů dětí v lesním klubu, kteří se ocitli v nějaké náročné životní situaci a potřebují aktuální finanční pomoc, alespoň formou úhrady poplatku za docházku dítěte. Aby alespoň docházka do lesního klubu byla pro dítě jistota a když se mění celý jeho svět, aby alespoň něco zůstalo při starém!  Bude sloužit například pro rozvádějící se rodiče, v případě dlouhodobé nemoci rodičů nebo náhlému finančnímu výpadku, aby děti i v takové situaci, mohli do klubu chodit (vždy max. 3 měsíce a pak se rozhoduje, co dál). Jakékoliv disponování s tímto fondem bude schváleno přispívajícími rodiči.

Děkujeme a těšíme se na setkání

Dana, Samuel, Eliška

KONTAKT:  

Dana Stará, tel. 723 491 502

www.starejsvet.cz

www.faccebook.cz/starejsvet