Kontaktujte nás

Starej svět z. s. , IČ 06 270 883

Budovatelská 1067

383 01 Prachatice

Provozní doba Lesního klubu

pondělí - úterý - středa

+420 723 491 502, Dana Stará

starejsvet@gmail.com

ČÚ: 102 651 2228 / 6100


Jak do Lesního klubu?

Z důvodů udržení trvale nízké dopravy v Budovatelské ulici Vás žádáme o parkování na odstavném parkovištích. Například v Budovatelské 1119 u budovy RP Nábytek (viz mapka nahoře, značka "START"). Svá dítka pak doprovoďte do klubu pěšky, je to cca 3 minuty. Toto opatření prosím dodržujte. Za respekt k našim sousedům, Vašim lesňátkům a lesnímu klubu Starej svět Vám děkujeme. 

Z parkoviště se do zázemí klubu dostanete po schodech vedoucích z pravého horního rohu parkoviště vzhůru nad budovou RP Nábytku. Nad schody zahnete vpravo a minete po levé straně řadové domečky. Poslední z nich je Lesní klub - Budovatelská 1067. Viz červená linka v mapě nad tímto textem

Šťastnou cestu