LESní klub                                  

Starej svět                                                                                                         

"Nechci být dotěrná," řekla Sova při pohledu na spícího Klokánka, "ale není on trochu... jak bych to řekla... špinavý?"

"Děti by neměly být příliš čisté," vysvětlila jí Klokanice. "Nebo příliš hodné. Tedy chci říct, že samozřejmě mohou být, ale pak jsou nešťastné. A to bychom nechtěli, že?"

(z knihy Medvídek Pú) 

Komunitní rodinný Lesní klub Starej svět je inspirován filosofií Lesních mateřských škol (LMŠ), ale není pod MŠMT a není registrován ani jako dětská skupina (více o LMŠ a Lesních klubech).

Jsme členové a velcí fandové Asociace lesních mateřských školek.

Činnost

Lesní klub tvoří aktivní program pro skupinu předškolních dětí ve věku od 3 let do 7 let, který je zaměřen na vývoj jedinců v rámci skupiny/společnosti, na spolupráci, vý/pomoc, respekt k odlišnostem, na podporu nadání, na objevování krás uvnitř i vně... 

Hodně času trávíme venku, učíme se v přírodě a z ní.

Usilujeme o to, být dobrými lidmi a snažíme se to samé přenést na děti."

Začali jsme 3.9. 2018. 

Zázemím klubu je zelená maringotka na louce pod lesem v malé obci Libínské Sedlo pod horou hor Libín. Od října 2021 budou zázemím lesního klubu dvě mobilní chatičky v Blanici u Bavorova, kde klub snad již spočine po dlouhém putování do konce věků...

Zázemí je vybaveno pracovními pomůckami v duchu montessori, nostalgickými půdními nálezy z mládí průvodců, dřevěnými hračkami, stavebnicemi, společenskými hrami... Výtvarné pomůcky jsou malým návštěvníkům k dispozici neomezeně v rámci měsíční úplaty. V maringotce máme kamínka a jednoduchou kuchyňku.

Prostor maringotky i mobilních chatek je malinkatý a slouží k odpočinku a v nepřízni počasí jako úkryt. Nečekejte prosím komfort klasického předškolního zařízení. 

Většinu času ale trávíme venku, v okolních hvozdech a kolem maringotky. Na našem pozemku máme ohniště, bahniště, blátivou kuchyňku a cobydup přibude Tee Pee a velké pískoviště.

Kolem hory Li je to nádherné. 

Přijďte a přesvědčte se:

Lidé, kteří provádejí děti činnostmi během dne:

U nás těmto lidem říkáme průvodci. 

Někdy jsou to chovači dětí, vedoucí pracovního tábora, bojovníci v šiškové válce, zloději uvěznění v kadibudce, zachránci, nosiči dřeva, hlídači ohňů...ale hlavně lidé.

Ing. Dana Stará, průvodce a hlavní žena
Ing. Dana Stará, průvodce a hlavní žena

Dana (dle Elíka Hele)

Mgr. Samuel Vašin, průvodce a hlavní muž
Mgr. Samuel Vašin, průvodce a hlavní muž

Samuel (dle Lujzinky Muzál)

Pomocníci průvodci:

Bc. Pavla Zelenková, průvodce
Bc. Pavla Zelenková, průvodce

Pavlínka, Pája, Pavlí...

Nikola Lenhard, průvodce
Nikola Lenhard, průvodce

Nikola

Mgr. Ludmila Dvořáková, velký přítel lesního klubu, bývalá průvodkyně, nyní občasný pomocník
Mgr. Ludmila Dvořáková, velký přítel lesního klubu, bývalá průvodkyně, nyní občasný pomocník
Lidka (dle Elíka Liduška)

V klubu fungují často studenti, dobrovolníci jaké třetí průvodci do týmu.

Program platící od září 2020 (odlišnosti jsou možné)

Scházíme se od 8:00 do 8:30 ráno a děti je možné vyzvednout nejpozději v 15:45

 • 8:00-8:30: - příchod dětí na faru a ranní hra v zázemí či zahradě fary, rodič po tuto dobu může zůstat s dítětem
 • 8:45 - nejpozději, předá rodič dítě průvodci, bez předání dítěte a odchodu rodiče z prostoru, neručí průvodce za dítě.
 • 9:00 - odchod na autobusové nádraží, odjezd na Libínské Sedlo (LS)
 • 9:30 - ranní kruh, svačina, pobyt v přírodě, dopolední vzdělávací aktivity
 • 12:00 - návrat do zázemí, oběd
 • 13:00 - odpočinek, odpolední aktivity
 • 14:40 -úklid zázemí na LS a příprava na odchod
 • 15:07 - odjezd autobusu za LS do PT
 • 15:20 - příjezd dětí autobusem z LS, vyzvedávání na nádraží. Následný odchod na faru CČSH.
 • 15:45 - konec zazvonil zvonec, poslední dítko je vyzvedáváno na faře.

Program platící od listopadu 2021 (odlišnosti jsou možné), v průběhu října pomalé stěhování.

Scházíme se nejdéle v 7:28 na vlakovém nádraží, kde v 7:30 nastupujeme do vlaku směr Blanice. Rodiče pak odpoledne čekají na vlakovém nádraží na vlak přijíždějící v 15:32 a děti si ihned po výstupu přeberou. Dítě je možné přivézt(odvézt též do/z Blanice či může nastoupit/vystoupit po cestě vlaku.

 • 7:28 - sraz na vlakovém nádraží, následný nástup do vlaku
 • 8:00 - ranní kruh, svačina, pobyt v přírodě, dopolední vzdělávací aktivity
 • 12:00 - návrat do zázemí, oběd
 • 13:00 - odpočinek, odpolední aktivity
 • 14:30 - úklid zázemí na a příprava na odchod
 • 15:15 - odjezd vlaku do PT
 • 15:32 - příjezd dětí vlakem do PT, vyzvedávání na nádraží.

Ráno a odpoledne při o odevzdání a přebírání dítěte průvodcem/rodičem je třeba jasně říci: "Odevzdávám dítě" či "Přebírám dítě", podle situace. Tento rituál jasně stanový předání odpovědnosti za dítě. A pro dítě je signálem, že teď již je čas se rozloučit se s rodičem či se školkou a začít nové aktivity.

Za dodržování tohoto RITUÁLU děkujeme. 

Polední/hlavní jídlo je zajištěno a není zahrnuto v ceně úplaty za návštěvu Lesního klubu. Dopolední a odpolední svačinky děti mají své, připravené od rodičů a dalších opatrovníků. Průvodci z Lesního klubu ke svačince z domova občas nakrájí ovoce či zeleninu z klubových zásob a darů od rodičů pěstitelů a sadařů. Společně se svačinkou mají děti v batůžku na "výlet" sbalenou flašku s pitím, v zimě termosku s teplým nápojem. V zázemí klubu je pitná voda k doplnění lahví a tekoucí voda na mytí. 

Absenci dětí v LK omlouvejte předem na tel. 723 491 502.

Individuální konzultační hodiny pro rodiče jsou možné uspořádat každé provozní pondělí od 16 do 17 hodin, a to pouze po předchozí domluvě. V průběhu klubového dne prosím nekonzultujte nic s průvodci, nemají pak čas a pozornost věnovat se dětem! V tuto dobu se pak může stát úraz.

Děkujeme

Informace týkající se ceny, výši členského příspěvku, obdržíte po vyžádání.

Děti a rodiče

Sdílení a spolupráce s rodiči je intenzivnější než v jiných zařízeních, společné akce jsou jednou z hlavních činností roku.

Přítomnost rodičů a rodinných příslušníků je vítaná v tzv. adaptačním období dítka, které potřebuje cítit jistotu rodičovského zázemí a opory při zkoumání nových podnětů. Průběh a trvání adaptačního období je podřízen výhradně potřebám dítěte. Toto období ale nebývá dlouhé, protože se bude dítě pohybovat v menší smíšené skupině dětí - klademe velký důraz na kamarádské vztahy mezi dětmi a průvodci.   

Pokud rodič zůstává s dítětem v LK je třeba respektovat veškerá pravidla klubu. Máme zkušeností s tím, že se děti s rodiči chovají úplně jinak než samotné a přítomnost rodiče je vlastně naškodu. Na základě našich zkušeností jsme připravili takový MANUÁL příchodů a odchodů nejen v adaptačním období. 

Naše maringotka je malinká, a nejen proto není možné, aby více rodičů trávilo konstantně s dětmi školkový den. Po adaptačním období prosíme rodiče, aby odcházeli nejdéle v 8:45. Výjimky jsou možné po individuální domluvě s průvodci na daný den.

Předběžný zájem můžete projevit vyplněním a posláním formuláře či jednodušeji vyplněním dotazníku, který se Vám zobrazí po kliknutí na odkaz v obrázku borůvek v dolní části této stránky.

Děkujeme

PS: Lesní klub je přístupný babičkám, dědečkům a dalším rodinným příslušníkům našich malých návštěvníků. Vždy v průběhu dopoledního programu. 


Fotky ze Starýho světa

- sdílíme po negativní zkušenosti (trestný čin jsme pro udržení dobrých sousedských vztahů zatím nehlásili) pouze v rámci členské komunity -

- některé starší přesto najdete na našich fb - 

Pokud máte zájem vidět, jak to u nás chodí, ozvěte se a domluvíme čas.


Jak to vypadá v lesních školkách jinde?

Německé lesní školství

Předškolní vzdělávání v Dánsku

Jeden den v lesní školce u sousedů

Lesní školka ve státu Washington v USA (pokud se video nezobrazí, klikněte sem)

Jaké je dítě v lese?

Lesní školky a lesní kluby v ČR

Náš komunitní rodinný Lesní klub Starej svět je kompromisem v začátku. 

Zázemí máme v maringotce a rodinném domu. 

Hodně času trávíme venku. 

Jak se dostat do klubu?

příjezd/parkování

Viz popis a mapa zde.

Předběžný zájem o Lesní klub:

(klikněte na vesmírnou raketu)

Spojení na průvodce:

Dana Stará
tel.: +420 723 491 502
e-mail: starejsvet@gmail.com 
Ludmila Dvořáková
tel.: +420 608 167 526

Samuel Vašin
tel.: +420  

Nikola Lenhard
tel.: +420 

Pavla Zelenková
tel.: +420  

Dokumenty LK a spolku <

 • z důvodu častých kontrol "na udání" jsou zpřístupněny tyto stránky pouze na vyžádání (včetně Provozního řádu)

Doporučujeme:

Objednávky na 777 186 208.