"Nechci být dotěrná," řekla Sova při pohledu na spícího Klokánka, "ale není on trochu... jak bych to řekla... špinavý?"

"Děti by neměly být příliš čisté," vysvětlila jí Klokanice. "Nebo příliš hodné. Tedy chci říct, že samozřejmě mohou být, ale pak jsou nešťastné. A to bychom nechtěli, že?"

(z knihy Medvídek Pú) 

Komunitní rodinný Lesní klub Starej svět je inspirován filosofií Lesních mateřských škol (LMŠ), ale není pod MŠMT a není registrován ani jako dětská skupina.

Jsme fandové Asociace lesních mateřských školek.

Činnost

Lesní klub má aktivní program pro skupinu předškolních dětí ve věku od 3 let do 7 let, který je zaměřen na vývoj jedinců v rámci skupiny/společnosti, na spolupráci, vý/pomoc, respekt k odlišnostem, na podporu nadání, na objevování krás uvnitř i vně... 

Hodně času trávíme venku, učíme se v přírodě a z ní.

Usilujeme o to, být dobrými lidmi a snažíme se to samé přenést na děti."

Nyní je Lesní klub provozován 3 dny v týdnu, a to od pondělí do středy. 

Začali jsme 3.9. 2018. 

(Pokud máte zájem o průvodcovskou pozici, přečtěte si následující dokument.)

Zázemím klubu je velmi hezky pro děti zařízené jedno patro rodinného domu v Prachaticích s přímým vstupem na zahradu a s možností častých průzkumů okolních lesů a luk. 

Zázemí je vybaveno pracovními pomůckami v duchu montessori, nostalgickými půdními nálezy z mládí průvodců, dřevěnými hračkami, stavebnicemi... Výtvarné pomůcky jsou malým návštěvníkům k dispozici neomezeně v rámci měsíční úplaty. 

V domě je sociální zařízení, vybavená kuchyně, čítárna, 40 metrů čtverečních velká místnost určená ke hře, tvoření a jídlu s místem na spaní. Prostor je přizpůsoben předškolním dětem, aby se naučily samostatnosti (stupínky k záchodu, umyvadlu, dřezu v kuchyni, kuchyňské lince). 

Zahrada je malá, nyní travnatá, což čas a děti pravděpodobně změní. Jsou na ní ovocné keříky a pěstují se bylinky a zelenina. Na zahradě jsou prvky ke hře. Na podzim jsme v ní vysadili několik starých odrůd ovocných stromů od Standy Bočka a k původním odrůdám ovocných keříků převážně druhu Gabréta přibyly další kamarádi...  

Lidé, kteří provádejí děti činnostmi během dne:

Ing. Dana Stará, průvodce a trochu šéf
Ing. Dana Stará, průvodce a trochu šéf

Dana

Mgr. Ludmila Dvořáková, průvodce/pedagog
Mgr. Ludmila Dvořáková, průvodce/pedagog
Ludmila
Bc. Barbora Švarzbergerová, průvodce
Bc. Barbora Švarzbergerová, průvodce

Bára

Program platící od března 2019 (odlišnosti jsou možné)

Scházíme se od 8:00 do 8:50 ráno a děti je možné vyzvednout nejpozději v 16:00. V 16:15 zavíráme klub.

  • 8:00 - příchod dětí do zázemí a ranní hra v zázemí či zahradě
  • 9:00 - přivítání, ranní kruh, svačina, pobyt v přírodě, dopolední vzdělávací aktivity
  • 12:10 - návrat do zázemí, oběd
  • 13:00 - odpočinek, možnost vyzvednout dítě po obědě
  • 14:30 - svačinka, procházka, volná hra uvnitř či venku - děti si hrají mezi sebou, průvodce děti pouze navádí/nabízí aktivity, kterými by mohly odpoledne strávit
  • 15:45 - návrat do zázemí Lesního klubu/hra v zázemí
  • 16:00 - poslední rodiče vyzvedávají děti
  • 16:15 - konec zazvonil zvonec, poslední dítko zavírá dveře klubu

Polední/hlavní jídlo je zajištěno a není zahrnuto v ceně úplaty za návštěvu Lesního klubu. Dopolední a odpolední svačinky děti mají své, připravené od rodičů a dalších opatrovníků. Průvodci z Lesního klubu ke svačince z domova občas nakrájí ovoce či zeleninu z klubových zásob a darů od rodičů pěstitelů a sadařů. Společně se svačinkou mají děti v batůžku na "výlet" sbalenou flašku s pitím, v zimě termosku s teplým nápojem. V zázemí klubu je pití pro děti zajištěno - voda s bylinkami, vodovoda, mošt, domácí nepřeslazená šťáva, čaj v pětilitrových lahvích s kohoutkem.

Polední jídlo stojí 50 Kč/oběd (polévka, hlavní jídlo). Je částečně využívána místní nabídka. Obiloviny, mouka, luštěniny, atd. jsou převážně z lokální (ČR) produkce či v bio kvalitě. Ovoce a zelenina sezonní převážně od místních producentů/zemědělců. 

Absenci dětí v LK omlouvejte předem na tel. 723 491 502 nebo mailem starejsvet@gmail.cz.

Obědy odhlašujte u Kateřiny Wagnerové, tel. 774 978 923, ovšem nejpozději den předem do 11:00. Pokud nestihnete, dáme Vám oběd do skleničky. 

Děkujeme

Cena 

Zřizovatel LK je nezisková organizace a nedostává jakékoli příspěvky ze státního rozpočtu na dítě. Veškeré provozní náklady, které se skládají z platů průvodců, pojištění, ohodnocení paní účetní, úplat za energie a používání prostoru, výdajů na materiál ku tvorbě, oprav, veškerých investic a dalších provozních výdajů je hrazen z členských příspěvků rodičů, jejichž výše závisí na docházce dítěte do školky. I přes relativně vysoké "školkovné" je rozpočet napnutý, a tak důležitou roli hrají finanční i nefinanční dary a dobrovolnictví, ze kterých mohou být realizovány investiční záměry.


V níže uvedených příspěvcích není zahrnuto stravné. 

počet dnů/týden 1 2 3 4 5 poznámka:
Kč/měsíc - 2600 3500 4300 5100
Kč/týden - 598 805 989 1172 (průměrný počet týdnů v měsíci: 4,35)
Kč/den - 299 268 247 235
Kč/hodina - 35,2 31,5 29 27,6 (8,5 hod. provoz klubu)

Příklad: Pokud Vaše dítko bude chodit do Lesního klubu 3 dny v týdnu každý týden celý měsíc, budete za měsíc docházky platit poplatek 3500 Kč. V přepočtu to je za týden 805 Kč (průměrně 4,35 týdnů v měsíci), za den 268 Kč a za hodinu 29,8 Kč (provoz klubu 9 hodin).

Z důvodu ochrany finanční stránky LK se platí vždy do 20 dne měsíce na měsíc následující (v září se platí za říjen). Pro školní rok 2019/2020 se bude platit již na 2 měsíce dopředu (v září se bude platit listopad). 

Náhlé případné ukončení docházky dítěte do klubu se musí ohlasit nejméně do 20. dne (den,kdy má nejpozději na LK účet dojít platba) a to minimálně 2 měsíce dopředu (v lednu se ohlašuje ukončení docházky od března), jinak platba propadá ve prospěch LK k udržení dlouhodobé finanční stability (LK měsíčně vyplácí paní účetní, platí energie, pojištění dětí, zaměstnanců... tyto platby odejit musí. )

Předem omluvené nepřítomnosti je možné nahradit si po domluvě s pedagogem v jiný den.

Příspěvek se nevrací v případě krátkodobé nemoci. V případě dlouhodobé nemoci dítěte bude na základě potvrzení od lékaře vrácen členský příspěvek po 3 týdnech nepřítomnosti u dětí, které chodí 3 dny v týdnu a nemají tedy možnost náhrady. U dětí s možností náhrady až po 4 týdnech nepřítomnosti.

Také je možné navštívit školku jen krátce, tzv. Den na zkoušku.
Tato služba je zpoplatněna částkou 300 Kč/celý den.

Děti a rodiče

Sdílení a spolupráce s rodiči je intenzivnější než v jiných zařízeních, společné akce jsou jednou z hlavních činností roku.

Přítomnost rodičů a rodinných příslušníků je vítaná při tzv. adaptačním období dítka, které potřebuje cítit jistotu rodičovského zázemí a opory při zkoumání nových podnětů. Průběh a trvání adaptačního období je podřízen výhradně potřebám dítěte. Toto období ale nebývá dlouhé, protože se bude dítě pohybovat v menší smíšené skupině dětí - klademe velký důraz na kamarádské vztahy mezi dětmi a průvodci. 

Pokud rodič z jakéhokoliv důvodu s dítětem zůstává v LK, odchází nejdéle před spaním. 

Předběžný zájem můžete projevit vyplněním a posláním formuláře či jednodušeji vyplněním dotazníku, který se Vám zobrazí po kliknutí na odkaz v obrázku borůvek v dolní části této stránky.

Děkujeme

PS: Lesní klub je přístupný babičkám, dědečkům a dalším rodinným příslušníkům našich malých návštěvníků. Vždy v průběhu dopoledního programu. 

Jak to vypadá v lesních školkách jinde?

Německé lesní školství

Předškolní vzdělávání v Dánsku

Jeden den v lesní školce u sousedů

Lesní školka ve státu Washington v USA (pokud se video nezobrazí, klikněte sem)

Jaké je dítě v lese?

Lesní školky a lesní kluby v ČR

Náš komunitní rodinný Lesní klub Starej svět je kompromisem v začátku. 

Zázemí je stavbou. 

Ale hodně času trávíme venku. 

Jak se dostat do klubu?

příjezd/parkování

Adresa Lesního klubu je ve uvedena sekci kontakt

Z důvodů udržení trvale nízké dopravy v Budovatelské ulici Vás žádáme o parkování na odstavném parkovištích. Například v Budovatelské 1119 u budovy RP Nábytek (viz START na horní mapě). Svá dítka pak doprovoďte do Lesního klubu pěšky, je to cca 3 minuty. Toto opatření prosím dodržujte. Za respekt k sousedům, Vašim lesňátkům a Lesnímu klubu Starej svět Vám děkujeme. 

Z parkoviště se do zázemí klubu dostanete po schodech vedoucích z pravého horního rohu parkoviště vzhůru nad budovou RP Nábytku. Nad schody zahnete vpravo a minete po levé straně řadové domečky. Poslední z nich je Lesní klub - Budovatelská 1067. Viz červená linka v mapě nad textem

Šťastnou cestu

Předběžný zájem o Lesní klub:

(klikněte na vesmírnou raketu)

Spojení na průvodce:

Dana Stará
tel.: +420 723 491 502
e-mail: starejsvet@gmail.com 
Ludmila Dvořáková
tel.: +420 608 167 526
Barbora Švarzbergerová
tel.: +420 739 259 587

Lesní klub pod spolkem Starej svět

E-mail: starejsvet()gmail.com
Budovatelská 1067
383 01 Prachatice

IČ: 06 270 883
ČÚ:  102 651 2228 / 6100

>Dokumenty LK a spolku<

(včetně Provozního řádu)

Doporučujeme:

Kniha o významu rodičovské péče a lásky v prvních letech života:

Objednávky na 777 186 208.