Plán

na rok 2018/2019

V tomto školním roce se zaměříme na rozvoj osobnosti dítěte ve vztahu k sobě, k druhým i ke světu prostřednictvím tématu Putování za vodou. Cílem je, aby si dítě uvědomovalo potřebnost vody pro život a získalo přiměřenou samostatnost v každodenním životě.

Jednotlivé činnosti a časový rozsah témat se může v průběhu roku pozměňovat s ohledem na konkrétní potřeby dětí a aktuální možnosti.

I. Vítáme vás ve školce

Časový rozsah: 3 týdny

Aktivity zaměřené na vzájemné poznávání. Povídání - kde najdeme vodu v naší školce a doma, proč je důležitá? Trénujeme mokré aktivity - přelévání vody, ždímání, umývání, leštění.

Cíl: Rozvíjet sebeobsluhu a základní hygienické návyky.

Mytí rukou

To jsou prsty, to jsou dlaně,
mýdlo s vodou patří na ně.
A po mýdle dobré jídlo
a po jídle zase mýdlo.

II. Jak chutná voda

Časový rozsah: 2 týdny

Příprava a ochutnávka jídel a nápojů. Hrajeme ovocnou kimovku, potravinovou hádanku. Pojmenováváme - co vidím, cítím a ochutnávám.

Cíl: Rozvíjet smyslové vnímání.

Brambora

Kutálí se ze dvora,
velikánská brambora.
Neviděla, neslyšela,
že na ni padá závora.

"Kam koukáš, ty závoro?"
"Na tebe, ty bramboro!"
"Kdyby tudy projel vlak,
byl by z tebe bramborák."

III. I stromy potřebují pít

Časový rozsah: 3 týdny

Proč stromy potřebují vodu? Strom a jeho části. Pozorujeme, jak se mění stromy. Využíváme listy a plody pro tvoření.

Cíl: Rozvíjet kreativitu a fantazii.

Vyrostl nám strom

Nejdřív malé semínko
povyrostlo malinko,
rostlo, rostlo čím dál více,
až z něj byla borovice.
A teď je tu strom
veliký jak hrom.

IV. Když se zlomí ručička, ukápne i slzička

Časový rozsah: 4 týdny

Poznáváme naše tělo a pojmenováváme jeho části. Hrajeme námětové hry na doktora.

Cíl: Rozvíjet zdvořilostní formy chování - pozdravit, představit se, poděkovat, požádat.

Ranní rozcvička

Pojďte ráno na rozcvičku,
sáhneme si na hlavičku,
zaťukáme na čelíčko,
sáhneme si na tělíčko,
pohladíme ručičky,
protáhneme nožičky.

V. Není dešťovka, jako dešťovka

Časový rozsah: 1 týden

Hrajeme pohybové hry, malujeme déšť, hledáme kaluže. Hmatová hra - Co je suché nebo mokré? Proč po dešti vylétají žížaly? Vyrábíme barevné žížaly z korálků.

Cíl: Rozvíjet jemnou a hrubou motoriku.

Žížala

Na zahrádce hrabaly
chodbičku dvě žížaly.
Šlo jim to jak o závod,
skončily až u jahod.

VI. Kouzlo Vánoc a lodička z oříšku

Časový rozsah: 4 týdny

Advent a příprava na Vánoce. Co nám přinesl Mikuláš? Pečeme perníky a vyrábíme vánoční přáníčka. Dramaticky ztvárníme příběh Tři králů.

Cíl: Dítě poznává zvyky a tradice.

Jedlička

Roste, roste jedlička,
loni byla maličká.
Dlouhé větve protahuje,
do mraků se natahuje.
V pokoji nám zavoní,
až Vánoce zazvoní.

VII. Sněží, sněží, mráz kolem běží

Časový rozsah: 1-3 týdny

Zkoumáme vlastnosti ledu, vyrábíme ledové bábovičky. Stavíme stavby ze sněhu, děláme stopy.

Cíl: Učíme se spolupracovat.

Sněží

Sněží, sněží,
mráz kolem běží.
Zima je kočičce,
hřbet se jí ježí.
Fouká, fouká,
bílá je louka.
Zima je pejskovi,
ke kamnům kouká.

VIII. Pokusy s vodou

Časový rozsah: 2 týdny

Tvoříme barevné mandaly, sopky. Zjistíme, co se rozpouští. Experimentujeme s barvami. Vyrobíme si skleněný orchestr. Hádáme, co dělá voda - teče, kape, žblunká, bublá. Cíl: Motivujeme dítě ke zkoumání.

Bublina

Roznesla se novina,
že přiletěla bublina.
Bublina se nafukuje,
letí, letí, poletuje.
Přiletěla nad náš dům,
udělala prásk a bum.

IX. Karneval na ledě

Časový rozsah: 1 týden

Karnevalový týden. Tancujeme v kostýmech, zdobíme koláče, hrajeme na hudební nástroje jako kapela.

Cíl: Dítě se učí vyjádřit své nápady slovně nebo prostřednictvím hudebních, pohybových, výtvarných činností.

Bruslení

Bruslím, bruslím po ledu,
báječně to dovedu.
Nesmím spadnout ani jednou,
pojďte bruslit všichni se mnou.

X. Když zaprší vodička, vyroste i kytička

Časový rozsah: 3-5 týdnů

Vítáme jaro, poznáváme první jarní květiny. Pozorujeme změny v přírodě - počasí, stromy, hmyz. Vyrobíme kytičku pro maminku ke Dni matek.

Cíl: Dítě si uvědomuje, že voda je pro život potřebná.

Slunce

Vyšlo slunce, zasvítilo,
na nebi se otočilo,
každá kytka maličká
radost má ze sluníčka.
Ke slunci se naklání,
listy z hlíny vyhání.

XI. Voda na zemi

Časový rozsah: 2 týdny

Co je voda, co je pevnina? Modelujeme tvary pevnin a vodních ploch. Pohybově ztvárníme koloběh vody v přírodě. Slavíme Den Země.

Cíl: Dítě vnímá, že svět je rozmanitý.

Žába u rybníka

Žába sedí u rybníka,
nohy cvičí, voda stříká.
Kvaky, kvaky, kvaky, kvak,
je to, žabky, je to tak.

XII. Malované vajíčko

Časový rozsah: 2 týdny

Připravujeme se na Velikonoce, tiskneme barevná vajíčka, vytvoříme si velikonoční koláž.

Cíl: Dítě poznává zvyky a tradice.

Slepička
Děkujeme, slepičko,
že jsi snesla vajíčko.
Můžeme ho malovat,
někomu ho darovat.

XIII. Hasiči jedou, vodu nám vezou

Časový rozsah: 2 týdny

Návštěva u hasičů. Hrajeme hry s dopravní tématikou - Na myčku aut. Poznáváme druhy dopravních prostředků - co pluje, jede, létá. Vyrábíme lodičky z plastelíny.

Cíl: Dítě si uvědomuje záslužnost práce hasičů.

Hasiči
Přijeli k nám hasiči,
kdo si s nimi zacvičí?
Celý den a celou noc
jezdí k ohni na pomoc.

XIV. Život u vody

Časový rozsah: 4 týdny

Kdo žije u rybníka? Poznáváme hmyz, ještěrky, hady, žáby. Pojmenováváme části těla. Poznáváme vývojová stádia. Krmíme maňáska hada správnou potravou.

Cíl: Dítě si všímá podobných a rozdílných znaků živočichů.

Motýlek
Podívejte, milé děti,
motýlek k vám právě letí!
Posadil se na kytičku,
odpočinul na chviličku.
Pak křidélky zamával
a pak letěl zase dál.

XV. Život pod vodou

Časový rozsah: 3 týdny

Jaké ryby u nás žijí? Hledáme stejné obrázky ryb. Jak vypadá jejich tělo - skládání puzzle. Hrajeme hru s pingpongovými míčky na kladení vajíček. Život v moři.

Cíl: Dítě poznává barvy a barevné odstíny.

Ryby
Ve vodě si ryby plují,
občas také vyskakují.
Pro ryby i rybičky
k pohybu jsou ploutvičky.
Rády špulí pusinky,
mají kůži, šupinky.

XVI. Putování za vodou

Časový rozsah: 3 týdny

Opakování témat. Chodíme a jezdíme na výlety "za vodou".

Cíl: Vytváříme pozitivní vztah k okolnímu světu.