Slavnostní otevření na Libínském Sedle

03.09.2020

V úterý 1.9. slavnostně zahájil lesní klub Starej svět svůj první školní den na Libínském Sedle. Třetí rok provozu lesního klubu (paralela lesní mateřské školky) je o tolik jiný, protože klub konečně našel stabilní zázemí v srdci předšumavských hvozdů, na louce nad vesnicí, pod samotnou horou Libín, blízko lesa, rybníka, potoků... nedaleko autobusové zastávky, a tak s dobrou návazností na Prachatice, a zároveň s možnostmi výletů a průzkumů rozmanitého okolí. Předškolní děti ze Starýho světa tak mohou pobývat více venku a v malé skupince se těšit ze společných chvil.

Slavnostní řeč pronesl Filip Michael Štojdl, biskup Církve československé husitské, který požehnal místu, rodičům, dětem, lesnímu klubu, přírodě, lidem... Pozvání na slavnost přijal předseda osadního výboru Libínské sedlo, Perlovice, Volovice Jan Machala a zastupitelé Prachatic Barbora Koritenská a Jakub Nepustil. Dana Stará, předsedkyně a zakladatelka spolku Starej světkterý lesní klub zřizuje a ve spolupráci s CČSH provozuje, poděkovala ve svém proslovu všem, kteří ji na nelehké cestě podporují. Oslavy se zúčastnilo několik desítek lidí.

Součástí ceremonie bylo vysazení lípy, kterého se ujal předseda osadního výboru Jan Machala, který národní strom usadil a za pomoci všech zúčastněných zaházel kořenový bal. Dále byly vysazeny 2 mladé odnože staré místní odrůdy švestky, jejíž matka pamatuje ještě původní německé majitele sadu jedné vesnice pod Bobíkem. Třešničkou na dortu byla ukázka mistrovského umění Dominika Procházky s koženým bičem. Nechyběl oheň, na němž si velcí i malí přítomní mohli opéct kukuřici a špekáčky. Jídelní stůl se prohýbal pod přílivem dobrot z kuchyní příchozích. Počasí oslavě přálo, a navzdory tomu, že lesní klub prosazuje pobyt venku za každého počasí, byli přítomní rádi, že déšť, sníh a silný vítr přijde jindy...

O lesním klubu:

Lesní klub Starej svět tvoří aktivní program pro malou smíšenou skupinu předškolních dětí ve věku od 3 let do 7 let. Program je zaměřen na vývoj jedinců v rámci skupiny/společnosti, na spolupráci, vý/pomoc, respekt k odlišnostem, na podporu nadání, na objevování krás uvnitř i vně.

Lesní klub vznikl v roce 2018 a je zřizován spolkem Starej svět ve spolupráci s Církví československou husitskou, kterou v Prachaticích zastupuje jáhen Samuel Vašin, podporovatel lesního vzdělávání a průvodce lesního klubu.