Někteří sousedé...

05.08.2018

Dne 26.7. 2018 se sešlo 8 sousedů budoucího lesního klubu (LK), zástupce LK Dana Stará, zástupce rodičů Kateřina Wagnerová a zástupce průvodců Petr Míšek.

(8 sousedů = zástupce 5 RD v Budovatelské ulici, kde je celkem cca 60 RD, nopočítáme-li RD pod odstavným parkovištěm RP Nábytku, což je také Budovatelská ulice.

Všechny tyto obyvatele Budovatelské ulice jsem koncem června informovala pomocí letáčku ve schránce, ve kterém stručně popsala situaci - vznik LK, že budou od září potkávat skupinku dětí s průvodcem a že dopravní situace v ulici bude nadále příjemná, protože motorizované rodiče odkazujeme na parkoviště u RP Nábytku. Další témata jsem nabídla probrat při osobním setkání u čaje či kávy. Nikdo, krom zástupkyně těch osmi sousedů, se neozval. Pouze při náhodném osobním setkání se pozitivně vyptávali. Několik lidí mi volalo, že bylo vyzváno k podepsání petice proti vzniku LK, varovalo mě a sdílelo se mnou jejich názor na řešení problému.)

Hlavní body jednání ze dne 26.8. byly:

  • Nárůst dopravy - projíždějících aut - v Budovatelské ulici (Lesní klub (LK) na svých webových stránkách od června všechny rodiče žádá o parkování u RP Nábytku.)
  • Hluk
  • Vstup dětí a průvodců na neoplocené soukromé pozemky v okolí
  • Program a vzdělávání dětí v LK
  • Čas, který děti stráví v zázemí klubu v Budovatelské ulici
  • ze strany sousedů: Nabídka odkupu RD v Budovatelské 1067
  • ze strany sousedů: Nabídka finanční podpory lesního klubu v případě, že bude na jiném místě (konkrétní částka nebyla zmíněna)
  • ze strany sousedů: Nabídka pomoci při hledání jiného vhodnějšího pozemku
  • ze strany sousedů: Pokud by existovala možnost znemožnit otevření LK, byla by využita.
  • ze strany sousedů: Naléhání na zástupkyni LK, aby byl klub umístěn v jiné lokalitě, nejlépe v lesích.

Konkrétní sousedé si nepřejí zveřejňovat svá jména na našem webu, ale přáli si, aby jsme informaci o jejich nevoli na webu zveřejnili. A tak se děje.

S těmito sousedy jsme se domluvili, že se v polovině srpna spojíme, domluvíme další schůzku a sdělíme jim naše výsledky ohledně jednání s Městskou policií, Hygienou a jinými lesními školkami a kluby, které sídlí v podobně zastavěné oblasti, o tom, jak situaci s dopravou a hlukem řeší. Na straně sousedů existuje opodstatněná obava z nárustu projíždějících aut a zvýšeného hluku. 

Za Starej svět

informuje Dana Stará