Co jsou Lesní mateřské školky?

01.01.2018

Lesní mateřské školka (LMŠ) je alternativou ke klasickému předškolnímu vzdělávání. Lesní MŠ kladou důraz na pobyt dětí v přírodě a vzdělávání mimo učebny, přímo v prostředí přírody, nejčastěji lesa. Odpočinek dětí probíhá v zázemí, které má nejrůznější podoby, nejčastěji jsou to jurty, chatky či maringotky. Děti z LMŠ však netráví celý rok jen v lese. Nedílnou součástí náplně školního roku jsou i návštěvy divadel, muzeí atp.

Vzdělávání v LMŠ probíhá stejně jako u "klasických" školek v souladu s dokumentem MŠMT, tzv. Rámcovým vzdělávacím programem.

Lesní MŠ definuje školský zákon (zákon č.561/2004 Sb. novelizovaný v květnu 2016) "Za lesní mateřskou školu se považuje mateřská škola, ve které vzdělávání probíhá především ve venkovních prostorách mimo zázemí lesní mateřské školy, které slouží pouze k příležitostnému pobytu. Zázemí lesní mateřské školy nesmí být stavbou". Konkrétní podobu Lesních MŠ blíže popisuje vyhláška MŠMT o Předškolním vzdělávání (280/2016 Sb.). Lesní MŠ již z principu většinou nemohou splnit hygienické požadavky dané vyhláškou č, 410/2005 Sb.,a tak se na ně vztahuje výjimka uvedená v paragrafu 9, této vyhlášky, která definuje základní požadavky.