GDPR

04.05.2018

Jsme ve veřejném registru o zpracování osobních údajů. Naše žádost o zpracování osobních údajů podléhá S 18 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předisů. Dne 4.5. 2018 jsme poslali Úřadu pro ochranu osobních údajů oznámení o zacházení s osobními daty členů spolku a dalších lidí, s kterými spolupracujeme. Nyní si můžete podrobnosti o tom, jak data zpracováváme a jak s nimi zacházíme přečíst na stránkách úřadu, kde si je vyhledáte pod registračním číslem 00079077 a číslem IČO 06270883.