Den lesních školek

Lesní školky slavily v pátek 3. května svátek učení venku za každého počasí. 

My se byli kouknout v rámci dne otevřených vrátek v jedné akreditované jihočeské. 

Hezké setkání. Krásné zázemí. Jsme nadšení.

Děkujeme